Coaching & Training

In veel organisaties is de werkdruk hoog en is er niet altijd voldoende tijd om medewerkers
goed te coachen. In dat geval kunnen wij voor uw mensen een coaching traject ontwikkelen
dat past bij hun individuele doelstellingen. Maar ook managers kunnen wij helpen de synergie
binnen een groep te versterken of om een grote verandering succesvol door te voeren.

Naast de training van uw medewerkers in klantgericht denken, hebben wij ook een
trainingsprogramma ontwikkeld voor sales professionals. Hierbij wordt vooral de aandacht
gelegd op “training on the job”, zodat de geleerde theorie direct kan worden toegepast in
de praktijk van alledag.

Onderdelen in de trainingen zijn onder andere:

  • Gesprekstechnieken
  • Maken van offertes & Managementsamenvatting
  • Onderhandelen en closen van de deal
  • Marktbewerkingsplan
  • Accountplan
  • Sales Activity Management
  • Pipeline Management
  • Relatie Management