Visie

De Internetrevolutie heeft een grote impact gehad op de veranderende wereld en de komende jaren zullen die veranderingen nog dramatischer zijn.

Bijvoorbeeld als “Deep Learning” grootschalig toegepast gaat worden. Of als productieprocessen volledig gerobotiseerd worden en de productie vanuit Azië weer naar Europa komt.

Maar ook “Internet of Things” & “Internet of Everything” veranderen ons dagelijks leven en Blockchain technologie gaat een nog grotere invloed krijgen op bestaande zakelijke processen.

Door de globalisering verdwijnen de traditionele bedrijfskolommen en bevinden organisaties zich vandaag de dag in een complex Ecosysteem, waar partijen ook direct met elkaar communiceren. Hierdoor wordt voor  distributeurs, partners, eindgebruikers, adviseurs, installateurs en allerlei belangenorganisaties het zakendoen steeds transparanter.

Dit kan zowel een kans als een bedreiging zijn. Oude verdienmodellen verliezen hun waarde en organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Alleen organisaties die zich goed aanpassen in dit sterk veranderende landschap, zich onder andere door innovatie richten op toegevoegde waarde van hun producten en diensten en zich voldoende kunnen onderscheiden, zullen overleven en verder kunnen groeien.

Koolen Business Development heeft als missie om organisaties op alle niveaus te ondersteunen in dit proces. Ons onderscheidend vermogen is dat wij door onze kennis en ervaring in staat zijn om complexe technologie snel te verbinden aan commerciële slagkracht, om hiermee bestaande of nieuwe technologie succesvol naar de markt te brengen (Go-to-Market).